giải mã số mơ ngay

Go down

topic giải mã số mơ ngay

Bài gửi by hoahero on 23/11/2015, 13:57

giấc mơ và những con số trong quan niệm lô đề 2


Ra đa: tương ứng với con số 45 – 54
Ra suối mưa to: tương ứng với con số 35 – 53
Rắn bơi: tương ứng với con số 21 – 82
Rắn cắn gót chân: tương ứng với con số 57
Rắn cắn người: tương ứng với con số 43 – 73
Rắn cắn: tương ứng với con số 14 – 59 – 95
Rắn đất: tương ứng với con số 38 – 78
Rắn đuổi: tương ứng với con số 69
Rắn hai đầu: tương ứng với con số 15 – 51
Rắn quấn chân: tương ứng với con số 96
Rắn quấn người: tương ứng với con số 49 – 97
Rắn quấn: tương ứng với con số 05 – 15 – 51
Rắn rết: tương ứng với con số 00 – 20 – 28 – 40 – 82
Râu mọc dài: tương ứng với con số 25 – 57
Râu: tương ứng với con số 03 – 53 – 07 – 75
Rệp: tương ứng với con số 26 – 64
Rổ đỗ: tương ứng với con số 28 – 48 – 68 – 86
Rổ trứng: tương ứng với con số 70 – 30
Rơi kính đeo: tương ứng với con số 32 – 89
Rơm rạ: tương ứng với con số 36 – 78
Rồng bay: tương ứng với con số 57 – 34
Rùa biển: tương ứng với con số 87
Rửa chân: tương ứng với con số 86 – 68
Rùa: tương ứng với con số 56
Rụng cả hàm răng: tương ứng với con số 3
Rụng một chiếc răng: tương ứng với con số 31
Rụng răng: tương ứng với con số 31 – 32 – 52 – 62
Sấm sét: tương ứng với con số 94 – 95 – 54
Sang nhà láng giềng: tương ứng với con số 42 – 43 – 64
Sao trên trời: tương ứng với con số 33 – 38
Sắt: tương ứng với con số 93 – 58
Say rượu: tương ứng với con số 35 – 45 – 90
Sinh đẻ: tương ứng với con số 27 – 56
Sinh lí hai người: tương ứng với con số 02 – 22
Sổ điểm: tương ứng với con số 30 – 35
Sợ ma: tương ứng với con số 75 – 23 – 96
Sổ rách bìa: tương ứng với con số 45 – 49
Sổ sách: tương ứng với con số 38 – 88
Sông ngòi: tương ứng với con số 42
Sư sãi bắt đồn: tương ứng với con số 76 – 46
Sư tử: tương ứng với con số 25, 45
Sửa lại hố xí: tương ứng với con số 79 – 70
Súng ak: tương ứng với con số 86
Súng b40: tương ứng với con số 18 – 64
Súng bắn dài: tương ứng với con số 68
Súng hơi: tương ứng với con số 00 – 97
Suối nước đục: tương ứng với con số 09 – 18
Suối nước trong: tương ứng với con số 41 – 47
Sụt lở: tương ứng với con số 09 – 13
Tai nạn ô tô: tương ứng với con số 69 – 54
Tai nạn tàu hỏa: tương ứng với con số 07 – 26
Tai nạn xe máy: tương ứng với con số 95
Tai nạn: tương ứng với con số 00 – 07 – 70 – 46
Tắm bồn: tương ứng với con số 61 – 82 – 76
Tắm nước lạnh: tương ứng với con số 61 – 86
Tắm nước trong: tương ứng với con số 16 – 61
Tắm sông: tương ứng với con số 94 – 76
Tàn sát: tương ứng với con số 05 – 59
Tảng đá: tương ứng với con số 20 – 40 – 60 – 80
Tập võ: tương ứng với con số 70 – 72
Tầu bay: tương ứng với con số 10 – 11
Tàu biển: tương ứng với con số 11 – 70 – 90
Tầu hỏa: tương ứng với con số 74 – 72
Tàu thủy cháy: tương ứng với con số 38 – 83
Tàu thủy: tương ứng với con số 11 – 16
Tẩy rửa: tương ứng với con số 62 – 41 – 10 – 01
Tên lửa: tương ứng với con số 1
Thạch thùng: tương ứng với con số 32 – 72
Tham ăn: tương ứng với con số 69 – 84
Thẩm phán quan tòa: tương ứng với con số 24 – 89
Thần chết: tương ứng với con số 83 – 93
Thần tài: tương ứng với con số 36 – 39 – 79 – 10
Than thở: tương ứng với con số 90 – 95
Thằng điên: tương ứng với con số 74 – 75
Thằng hề: tương ứng với con số 03 – 08
Thằng ngốc: tương ứng với con số 29 – 90
Thành lũy: tương ứng với con số 40 – 45 – 54
Thanh sắt: tương ứng với con số 19 – 09
Thất vọng: tương ứng với con số 12 – 71 – 64
Thấy bể nước: tương ứng với con số 87 – 54 – 61
Thầy bói: tương ứng với con số 14 – 64 – 49
Thấy có nước mà không người tắm: tương ứng với con số 32 – 64 – 68 – 37
Thầy cúng: tương ứng với con số 40, 45
Thấy dây dầu: tương ứng với con số 39
Thấy người bé nhỏ: tương ứng với con số 45 – 61
Thấy người bị ám sát: tương ứng với con số 22 – 37
Thấy người bị treo cổ: tương ứng với con số 95 – 97
Thấy người cao lớn: tương ứng với con số 21 – 32
Thấy người còn trẻ: tương ứng với con số 64 – 78
Thấy người đi dạo: tương ứng với con số 32 – 89
Thấy người đội mũ: tương ứng với con số 56 – 89
Thấy người đốt làng: tương ứng với con số 06 – 21 – 48
Thấy người mua: tương ứng với con số 68
Thấy người to béo: tương ứng với con số 25 – 75 – 74
Thấy tiền: tương ứng với con số 02 – 52 – 82
Thấy treo cổ nhiều người: tương ứng với con số 86
Thấy xác chết: tương ứng với con số 04 – 60
Thèm khát tình yêu: tương ứng với con số 86 – 31
Thi đỗ: tương ứng với con số 26 – 28
Thi thố: tương ứng với con số 00 – 62
Thìa: tương ứng với con số 05 – 38
Thiên tài: tương ứng với con số 49 – 79 – 29
Thiếu ngũ văn: tương ứng với con số 63
Thỏ con: tương ứng với con số 38 – 78
Thổ công: tương ứng với con số 57 – 79
Thổ địa: tương ứng với con số 38 – 78 – 87
Thợ làm bánh: tương ứng với con số 03 – 21
Thợ xây: tương ứng với con số 78 – 87 – 73
Thoát trấn lột: tương ứng với con số 00 – 08
Thóc: tương ứng với con số 34 – 74
Thỏi vàng: tương ứng với con số 82 – 37
Thôn quê: tương ứng với con số 57 – 75
Thua bạc: tương ứng với con số 25 – 35
Thua xì: tương ứng với con số 39 – 93 – 63
Thùng xách nước: tương ứng với con số 70 – 93
Thước kẻ: tương ứng với con số 11 – 05
Thuốc lá giả: tương ứng với con số 92 – 29
Thuốc lá: tương ứng với con số 08 – 85
Thuyền bị đắm: tương ứng với con số 08 – 10 – 64
Thuyền xa lầy: tương ứng với con số 73 – 23
Ti vi: tương ứng với con số 78 – 73
Tiền giả: tương ứng với con số 00 – 86
Tiền hai nghìn: tương ứng với con số 53 – 96
Tiền hai trăm: tương ứng với con số 12 – 78 – 89
Tiền năm nghìn: tương ứng với con số 87
Tiền năm trăm: tương ứng với con số 56 – 46
Tiên trên cao: tương ứng với con số 47
Tiền: tương ứng với con số 62 – 12 – 67
Tiết canh lợn: tương ứng với con số 38 – 83
Tin mừng ở xa: tương ứng với con số 12 – 02
Tin mừng: tương ứng với con số 12 – 32
Tin xấu đột ngột: tương ứng với con số 01 – 13
Tin xấu: tương ứng với con số 02 – 03 – 04
Tình báo: tương ứng với con số 49
Tình nhân ồn ào: tương ứng với con số 47 – 48
Tính tiền nhầm: tương ứng với con số 39 – 72
Tinh trùng: tương ứng với con số 07 – 65 – 88
Tình tứ nói chuyện: tương ứng với con số 34
Tình tứ: tương ứng với con số 64 – 74 – 84
Tờ báo: tương ứng với con số 49 – 98
Tờ giấy: tương ứng với con số 89 – 39
Tòa án: tương ứng với con số 39 – 04
Trắng hồng: tương ứng với con số 24 – 84
Tranh: tương ứng với con số 04 – 48 – 85
Trâu rừng: tương ứng với con số 83 – 63
Trẻ con cãi nhau: tương ứng với con số 98 – 89
Trèo nóc nhà: tương ứng với con số 48 – 98
Trèo thang: tương ứng với con số 78 – 33 – 79
Trời sao lác đác: tương ứng với con số 31 – 49
Trời xanh: tương ứng với con số 37 – 77 – 78
Trộm cắp: tương ứng với con số 05 – 45 – 85
Trồng cây: tương ứng với con số 84 – 97
Trông thấy hai đống cứt tròn: tương ứng với con số 01 – 02 – 20
Trúng đề: tương ứng với con số 26 – 36 – 76
Trúng quả đậm: tương ứng với con số 75 – 84
Trúng số đề: tương ứng với con số 86 – 68
Trường học: tương ứng với con số 56 – 69 – 83 – 09
Từ giã: tương ứng với con số 31 – 32 – 87
Tử hình sống lại: tương ứng với con số 48 – 51 – 71
Tủ lạnh: tương ứng với con số 24
Tủ lệch: tương ứng với con số 89 – 85
Tự nhiên cười: tương ứng với con số 14 – 21
Tủ sách: tương ứng với con số 37 – 75
Tù tội: tương ứng với con số 92 – 29
Tử vi: tương ứng với con số 78
Tượng đá: tương ứng với con số 06 – 56
Tuồng lương: tương ứng với con số 09 – 92
Vào nhà máy: tương ứng với con số 08 – 18 – 68
Vào vườn: tương ứng với con số 09 – 90
Vây hãm: tương ứng với con số 03 – 04
Vay mượn: tương ứng với con số 06 – 86
Ve gái: tương ứng với con số 65 – 63
Vệ sĩ: tương ứng với con số 10 – 20 – 80 – 81
Vé sổ số: tương ứng với con số 08 – 28
Vé thưởng: tương ứng với con số 29 – 86
Vết máu: tương ứng với con số 05 – 32 – 64
Viên đá nhỏ: tương ứng với con số 00 – 05 – 38
Viên thuốc bổ: tương ứng với con số 1
Vợ biến thành mèo: tương ứng với con số 54
Vợ chồng cãi nhau: tương ứng với con số 01 – 02 – 52
Vợ tự tử: tương ứng với con số 08 – 18 – 56
Vợ vá nhờ quần áo: tương ứng với con số 07 – 70
Vòng hoa: tương ứng với con số 14 – 41
Vú: tương ứng với con số 93 – 51 – 90 – 09
Vua quan: tương ứng với con số 4
Vực thẳm: tương ứng với con số 17 – 71
Xác chết nhiều: tương ứng với con số 07 – 38 – 78
Xác chết: tương ứng với con số 12 – 52
Xây bể nước: tương ứng với con số 21 – 32
Xây dựng bàn thờ: tương ứng với con số 27 – 72
Xây nhà rỡ đi: tương ứng với con số 08 – 10
Xây nhà: tương ứng với con số 14 – 16
Xe bò ba gác: tương ứng với con số 07 – 87
Xe cần cẩu: tương ứng với con số 56 – 65 – 51
Xe cấp cứu: tương ứng với con số 05 – 50
Xe đạp: tương ứng với con số 02 – 18 – 28
Xe điện: tương ứng với con số 01 – 06 – 16
Xe đu: tương ứng với con số 31 – 63 – 68
Xe hơi: tương ứng với con số 82 – 92
Xe lu: tương ứng với con số 31 – 41
Xe máy: tương ứng với con số 42 – 47 – 72
Xe ngựa: tương ứng với con số 15 – 52 – 92
Xem đá bóng: tương ứng với con số 72 – 96
Xem đám ma: tương ứng với con số 25 – 52
Xem đánh nhau: tương ứng với con số 89
Xem hai bà cãi nhau: tương ứng với con số 8
Xem kịch: tương ứng với con số 13 – 63 – 35
Xem phim: tương ứng với con số 90 – 78
Xì hơi xe: tương ứng với con số 42 – 92
Xích lô: tương ứng với con số 18 – 19 – 94
Xích mích với bạn: tương ứng với con số 6
Xiên cá rô: tương ứng với con số 03 – 05 – 50
Xóm cũ: tương ứng với con số 64 – 47
Xung phong: tương ứng với con số 92 – 94
Yêu đương: tương ứng với con số 24 – 87 – 86
Yêu: tương ứng với con số 75 – 70

giấc mơ và những con số trong quan niệm lô đề 1

Cảm ơn bạn đã xem đến tận đây, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật giấc mơ lô đề, con số trong giấc mơ để bạn có thể đánh lô, đánh đề, đánh xổ số đánh đâu trung đó mà không cần lăn tăn suy nghĩ. Chúc may mắn!

hoahero
Cấp 1
Cấp 1

Tổng số bài gửi : 14
Points : 40
Reputation : 0
Join date : 19/09/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết